extend Your senses
sitemap
cz en Lithuania

KNS 700
SNÍMAČ TEPLOTY S VÝSTUPEM 0 až 10 V

Popis a použití

KNS 700
SNÍMAČ TEPLOTY S VÝSTUPEM 0 až 10 V

Snímač teploty KNS 700 je určen pro měření teploty plynných látek v prostorech chráněných proti vodě. V aplikačním segmentu Kolejová vozidla je používán pro měření teploty v pasažérských oddílech vlakových souprav a vagónů a je součástí systému regulace teploty.

Snímač teploty je tvořen plastovou hlavicí se žebrováním, ve které je umístěna deska tištěného spoje s převodníkem teplota – napětí a odporovým čidlem teploty. Snímače je možné použít pro všechny řídicí systémy, které jsou kompatibilní s proudovým výstupem 0 až 10 V. Standardní teplotní rozsahy snímače jsou uvedeny v tabulce technických parametrů, přičemž maximální teplota v okolí hlavice snímače je 80 °C. Snímače vyhovují stupni ochrany krytem IP 30 podle ČSN EN 60529 v platném znění. Příjemný design a kvalitní materiál zaručují, že snímače nepůsobí rušivě ani v interiérech, na které jsou kladeny vysoké estetické požadavky. Lze zvolit barvu krabičky bílá nebo šedá.

Snímače jsou určeny pro provoz v chemicky neagresivním prostředí, zúůsob použití musí být volen s ohledem na teplotní a chemickou odolnost hlavice snímače

ZKOUŠKY, PROHLÁŠENÍ, KALIBRACE

  • Typové zkoušky jsou provedeny notifikovanou osobou dle ČSN EN 50155 v platném znění Drážní zařízení – Elektronická zařízení drážních vozidel

- Elektromagnetická kompatibilita dle ČSN EN 50121-3-2 v platném znění

- Zkouška izolace dle ČSN EN 50155 v platném znění

- Zkouška rázy a vibracemi dle ČSN EN 61373 v platném znění

Materiál krabičky a DPS vyhovuje souboru požadavků na materiály R 24 dle tabulky 5 na úrovně požárního nebezpečí HL1-HL2-HL3 normy EN 45545-2 v platném znění. Možno dodat v provedení z materiálů, které splňují protipožární normu NFPA 130.

  • Výrobce zajišťuje EU Prohlášení o shodě.
  • Kalibrace – Veškerá produkce prochází výstupní metrologickou kontrolou, která se provádí porovnáním s etalony nebo s pracovními měřidly. Návaznost etalonů a pracovních měřidel je zajištěna ve smyslu §5 zákona č.505/1990 o metrologii. Výrobce nabízí možnost dodávat snímače kalibrované v laboratoři SENSIT s.r.o. (dle požadavků normy ČSN EN ISO/IEC 17025 v platném znění) nebo v AKL.

  • Technické parametry
  • Modifikace
  • Schéma zapojení
  • Rozměrový náčrt
  • Přiložené soubory
Typ snímače KNS 700
Výstupní signál 0 až 10 V
Standardní měřící rozsahy **)
-30 °C až 60 °C
0 °C až 100 °C
0 °C až 150 °C
0 °C až 200 °C
Napájecí napětí U 15 až 30 VDC
Jmenovité napájecí napětí Un 15 VDC
Výstupní signál při přerušení čidla > 10,5 V
Výstupní signál při zkratu čidla ~ 0 V
Chyba měření v závislosti na
napájecím napětí pro rychlost
proudění 0 až 0,4 m/s
v rozsahu 0 až 40 °C
UNS = 15V: ± (0,5 °C)
UNS = 24V: (-0,2 až +0,80 °C)
v rozsahu -30 °C až 80 °C
UNS = 15V: ±(0,5°C±0,2 % z rozsahu)
UNS = 24V: (-0,2 až +0,80 °C) ± 0,2% z rozsahu
Teplota okolí -40 °C až 80 °C
Materiál hlavice LEXAN (materiál splňuje normu ČSN EN 45545-2)
Rozměry hlavice 71,9 x 59 x 27 mm
Stupeň krytí IP 30 dle ČSN EN 60529
Doba odezvy τ0,5 ≤ 8 s (v proudícím vzduchu 1 ms-1)
Střední technický život ≈ MTTF*) 1,2 x 105 hod. - na základě teoretického výpočtu

*) Za podmínek prostředí a provozu uvedených ve schválenémetodice zkoušky.

**) viz modifikace

Zkoušky

Zkouška rázy a vibracemi

kategorie zařízení 1, třída B dle ČSN EN 61373
Elektromagnetická kompatibilita dle ČSN EN 50121-3-2
Zkouška izolace 1,5 kVDC po dobu 1 minuty dle ČSN EN 50155
Protipožární odolnost dle ČSN EN 45545 (možno i dle NFPA 130)

Pozn.: Změny technických parametrů jsou vyhrazeny bez upozornění. Vzhledem k technickému vývoji v průběhu roku, může docházet i k malým změnám v prodávaných výrobcích a jejich vlastnostech. Pro aktuální informace vždy, prosím, kontaktujte prodejce.

- zakázkový měřící rozsah v rozmězí -40 °C do 150 °C, přičemž minimální rozpětí rozsahu je 35 °C

Katalogový list - Snímače teploty KNS 700
 Katalogový list - Snímače teploty KNS 700 Katalogový list - Snímače teploty KNS 700
Schéma zapojení
Rozměrový náčrt

Zpět na kategorii
Tento web používá k poskytování služeb a analýze návštěvnosti soubory cookies. Potvrzením s použitím souhlasíte. V pořádku Další informace